Poptávka zasilatelství

Ulice, číslo popisné/evidenční, město, PSČ.
Váha, balení, rozměry.
Bezpečné/nebezpečné zboží (UNCode)